Regulamin

1. Zamieszczanie ogłoszeń standardowych na portalu Ogłoszenia Podlaskie jest bezpłatne.

2. Portal Ogłoszenia Podlaskie jest portalem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany w określonym czasie (8, 14, 30, 60, 90 dni)

3. Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie Ogłoszenia Podlaskie umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

4. Portal Ogłoszenia Podlaskie udostępnia użytkownikowi możliwość dodawania bezpłatnych (ogłoszenie standardowe) ogłoszeń kupna, sprzedaży, wynajmu, zamiany. Do ogłoszenia można bezpłatnie zamieścić fotografię

5. Użytkownikiem portalu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

6. Użytkownik dokonując rejestracji w Ogłoszenia Podlaskie musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Ogłoszenia Podlaskie informacji handlowej. Ogłoszenia Podlaskie zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

7. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

8. Użytkownik portalu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Ogłoszenia Podlaskie do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu Ogłoszenia Podlaskie pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

9. Portal ogłoszeniowy Ogłoszenia Podlaskie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w portalu Ogłoszenia Podlaskie, bądź za nie dojście do skutku tychże transakcji.

10. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika portalu, Administator portalu Ogłoszenia Podlaskie może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego zarejestrowanego użytkownika.

11. Zabroniona jest publikacja ogłoszeń nie związanych z przedmiotem działalności Portalu Ogłoszenia Podlaskie oraz mających charakter ogłoszeń reklamowych. W przypadku naruszenia tych zasad Administrator Portalu Nambi może natychmiast usunąć treść zamieszcząnego ogłoszenia/konto danego zarejestrowanego użytkownika.

12. Zabronione jest wykorzystywanie portalu Ogłoszenia Podlaskie do dystrybucji materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.

13. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

14. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi.

15. Użytkownik portalu Ogłoszenia Podlaskie ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

16. Portal ogłoszeniowy Ogłoszenia Podlaskie zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż 5 dni roboczych od daty otrzymania.

17. Portal ogłoszeniowy Ogłoszenia Podlaskie nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą, a ogłoszeniobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami, portal zastrzega sobie prawo do nie uczestniczenia w nim.
 

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.